Sąd Ar­bi­tra­żo­wy i Centrum Me­dia­cyj­ne przy Izbie Adwo­kac­kiej w Ka­to­wi­cach

O OŚRODKU

Sądu Arbitrażowy i Centrum Mediacyjne zostały powołane uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach z dnia 22 sierpnia 2013 r. Celem ich powołania jest wykonywanie zadań adwokatury w tym świadczenie pomocy prawnej nowoczesnymi metodami, bez udziału lub ze znikomym udziałem Sądów powszechnych.

dowiedz się więcej

O MEDIACJI

Mediacja (mediacje) to metoda rozwiązywania sporów, w której osoba trzecia (mediator) pomaga zwaśnionym stronom we wzajemnej komunikacji, określeniu interesów i kwestii do dyskusji oraz dojściu do wspólnie akceptowalnego konsensusu w istniejącym sporze (lub sporze mogącym powstać). Proces ten ma charakter dobrowolny, poufny i nieformalny.

dowiedz się więcej

O ARBITRAŻU

Arbitraż jest alternatywą dla kosztownego, czasochłonnego sądownictwa powszechnego. Jest znacznie tańszy i działa szybciej. Cechuje się poufnością postępowania. Zaletą jest również poziom specjalizacji arbitrów, których wybierają strony (na zasadach określonych w regulaminie sądu polubownego) spośród specjalistów i autorytetów w danej dziedzinie.

dowiedz się więcej

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Więcej" Więcej...